Atık Su Analizlerind Doğru Tercih Doğru Tercih Sorumluluğunuz Sorumluluğumuzdur Legionella? 24 Saatte Hizmet Garantisi

Gücümüz Uzmanlığımızdan

ATIKSU ANALİZLERİ

Bilindiği üzere; atık su kaynaklarının kanalizasyon şebekesine bağlanmalarına, vidanjör ve benzeri bir araç ile taşınarak atık suların kanalizasyon sistemine veya atık su arıtma tesislerine boşaltılmalarına ve atık su alt yapı tesislerinin korunmasına ilişkin yapılacak yöntem, kısıtlama, izleme ve denetim ile ilgili usul ve esasları belirlemeyi amaçlayan yönetmelik 09.07.2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Muğla su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlüğü atık suların kanalizasyon şebekesine deşarj yönetmeliği kapsamında istenen;

  • Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)
  • Askıda Katı Madde (AKM)
  • Toplam Azot (T-N)
  • Toplam Fosfor (T-P)
  • Yağ ve Gres
  • Yüzey Aktif Maddeler (Biyolojik Olarak Parçalanabilir)
  • PH (Asitlik-Bazlık Tanımı)

Atık Suların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği için Tıklayınız...