Atık Su Analizlerind Doğru Tercih Doğru Tercih Sorumluluğunuz Sorumluluğumuzdur Legionella? 24 Saatte Hizmet Garantisi

Gücümüz Uzmanlığımızdan

ÇEVRE DANIŞMANLIĞI

Çevresel Etki Değerlendirmesi (Çed) Danışmanlığı

  • Mevcut durum tespiti
  • Proje tanıtım dosyası
  • ÇED Raporu

Çevresel Mevzuatlar, Denetim ve Danışmanlık

  • Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü
  • Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi
  • Su Kirliliği Kontrolü
  • Tehlikeli Atıkların Kontrolü