Atık Su Analizlerind Doğru Tercih Doğru Tercih Sorumluluğunuz Sorumluluğumuzdur Legionella? 24 Saatte Hizmet Garantisi Analizde Doğru Tercih

Gücümüz Uzmanlığımızdan

Havuz Suyu Analizleri

Yüzme amacıyla kullanılan açık ve kapalı yüzme havuzları ile sularının sağlık şartlarına uygunluğu, yüzme havuzu suyunun kalite standartlarının belirlenmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı "Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Ve Şartları Hakkında Yönetmelik" yayınlanmıştır.

Yönetmelik eklerinde yer alan "Ek–1 Kimyasal özellikler", "Ek–2 Fiziksel özellikler" ve "Ek–3 Mikrobiyolojik özellikler" tablolarındaki analizleri, yüzme havuzu işleticisi, yetkili laboratuvarlara ayda 1 kez yaptırmakla yükümlüdür. Havuz kullanımın yoğun olduğu dönemlerde Ek–3 de yer alan parametrelerin analiz sıklığı ayda iki kez olacak şekilde olmalıdır. Laboratuvarımızda Havuz suyu ile ilgili yönetmelikte belirtilen tüm parametrelerin analizleri bünyemizde bulunan uzman, eğitimli kadro tarafından gerçekleştirilmektedir.

  • Ek-1 Kimyasal özellikler
Parametre Analiz Aralığı Birim Sınır Değerler
En az En çok
Siyanürik asit1 Ayda Bir Defa mg/L   100
Biguanid2 2 30
Hidrojen Peroksid2 40 80
pH2 6,5 7,8
Amonyum2   0,5
Nitrit   0,5
Nitrat   50
Bakır   1
Alüminyum   0,2
Toplam alkalinite2 (CaCO3) 30 180
Bağlı klor3   0,2
Kapalı yüzme havuzu suyu serbest klor3 1 1,5
Açık yüzme havuzu suyu serbest klor3 1 3
Serbest klor4 0,3 0,6
1 Suyun dezenfeksiyonunda stabilizatörlü klor bileşiklerinin kullanıldığı havuzlarda bakılır.
2 Suyun dezenfeksiyonunda hidrojen peroksitin kullanıldığı havuzlarda bakılır.
3 Suyun dezenfeksiyonunda klor ve klorlu bileşiklerin kullanıldığı havuzlarda bakılır.
4Suyun dezenfeksiyonu için ozon, UV, klordioksit ve diğer dezenfeksiyon sistemlerinin kullanıldığı havuzlarda bakılır.
NOT: Serbest klor ölçümleri havuz mahallinde yapılır.

  • Ek–2 Fiziksel özellikler
Parametre Analiz Aralığı İstenen Değerler
Renk Ayda bir defa Pt/Co olarak 10 birim
Bulanıklık SiO2 veya Jakson birimi olarak 5 birim ya da NTU veya FNU olarak 0,5 birim
Sıcaklık1   En Az En Çok
Kapalı Havuz 26 0C 28 0C
Açık Havuz 26 0C 38 0C
1 Sıcaklık ölçümü havuz mahallinde yapılır.

  • Ek–3 Mikrobiyolojik özellikler
Parametre Önerilen Metod1 Analiz Sıklığı2 Sınır Değerler
Toplam koloni (jerm) sayısı   TS EN ISO 6222 Ayda bir defa

200 CFU3/ml

Toplam koliform bakteri TS EN ISO 9308-1 0/100 ml
Escherichia coli (E. Coli) TS EN ISO 9308-1 0/100 ml
Pseudomonas aeruginosa TS EN ISO 16266 0/100 ml
1 Laboratuvarlar önerilen metot dışında, referanslarını göstermek şartı ile başka bir metodu da kullanabilir.
2 Yüzme havuzu kullanımının yoğun olduğu dönemlerde analiz sıklığı ayda iki defa olmalıdır.
3 CFU Colony Forming Unit (koloni oluşturan birim).