Atık Su Analizlerind Doğru Tercih Doğru Tercih Sorumluluğunuz Sorumluluğumuzdur Legionella? 24 Saatte Hizmet Garantisi

Gücümüz Uzmanlığımızdan

Laboratuarımız uluslar arası kalite standartları ve denetimleri kapsamında iş sağlığı ölçümlerinin yapılması ve değerlendirilmesi hizmetlerini vermektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği, Denetim ve Danışmanlık;

 • İş Güvenliği Personel Eğitimleri
 • Risk Analizi
 • Acil Durum Planı

İş Güvenliği Ölçümleri;

 • 1. Aydınlatma Ölçümleri (Işık Şiddeti)
  • İç ve Dış Ortam Aydınlatma Seviyeleri.
  • Tesis Aydınlatma Haritalarının Çıkarılması
 • 2. İç Ortam Toz Ölçümleri
  • Ortamda Toz Ölçümleri. (PM10, PM2.5, PM1,TSP)
  • Gaz Buhar Ölçümleri.
 • 3. İç Ortam Gürültü Ölçümleri
  • İç Ortam Gürültü Ölçümleri.
  • İç Ortam Gürültü Haritalarının Çıkarılması.
 • 4. Termal Konfor Ölçümleri
  • Kuru Sıcaklık Ölçümü.
  • Yaş Sıcaklık Ölçümü.
  • Hava Akım Hızı Ölçümü.
  • Bağıl Nem (%RH) Ölçümü.
 • 5. Kişisel Maruziyet Ölçümleri
  • Dozimetrik Gürültü Ölçümü.
  • Dozimetrik Toz Ölçümü.
  • Dozimetrik Titreşim Ölçümü.