Atık Su Analizlerind Doğru Tercih Doğru Tercih Sorumluluğunuz Sorumluluğumuzdur Legionella? 24 Saatte Hizmet Garantisi

Gücümüz Uzmanlığımızdan

SU ANALİZLERİ

  • Toplam Koliform, Fekal Koliform ve E. coli

Koliform grup bakteriler denildiğinde; 37 ºC da yapılan inkübasyonda 48 saat içinde laktozdan gaz ve asit oluşturan, sporsuz, Gram negatif, çubuk bakteriler anlaşılır. Bunlar, Enterobacteriaceae familyası üyeleridir ve pratik olarak; Escherichia coli, Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, Citrobacter freundii ve Klebsiella pneumoniae olmak üzere 5 tür bakteri, koliform grup bakterileri oluşturur.

Bunlardan E. coli, doğada sadece sıcak hayvanların (memeliler ve kanatlılar) bağırsaklarında yaşadığı için, fekal kontaminasyon göstergesi olarak pek çok materyalde aranır/sayılır. Grubun diğer üyeleri arasında başta Enterobacter aerogenes olmak üzere diğer bazıları dışkı kökenli iken, bazıları bitki/ toprak kökenlidir. Bir diğer deyiş ile E. coli sadece dışkı kökenli iken, Enterobacter aerogenes in bazıları dışkı bazıları da bitki/toprak kökenlidir.

Koliform grup içinde dışkı kaynaklı olan tüm üyeler "fekal koliform" olarak adlandırılır. Özellikle bitki kaynaklı gıda örneklerinde bazen, E. coli olmadığı halde diğer fekal koliformlara rastlanılabilmektedir. Buna bağlı olarak bazı ulusal ya da uluslararası standartlar, E. coli yerine fekal koliform analizini tercih etmektedir.

Standart E. coli olarak bilinen bakteri genellikle zararsız hatta vücutta B vitamini sentezine katıldığı için yararlı olarak tanımlanmaktadır. Bununla birlikte idrar yolları enfeksiyonlarına karıştığı da bilinmektedir. E. coli nin özel bir serotipi olan E. coli O157:H7 ise, bilinen gıda ve su kaynaklı en tehlikeli bakterilerden birisidir. Bunun dışında başka E. coli serotiplerinin de özellikle ishale yol açtığı bilinmektedir. Bunlar genel olarak DEC (Diyarejenik E. coli) olarak tanımlanırlar.

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 17 Şubat 2005 tarih ve 25730 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik", koliform grup ve E. coli nin membran filtrasyon tekniği ile analizini hükme bağlamıştır.

  • Toplam Bakteri (jerm)

Su örneklerinde toplam bakteri sayısı, genel kalite kriteri olarak değerlendirilir. Toplam canlı ya da toplam jerm (hücre) ifadesi de bu grubu tanımlamak için kullanılmaktadır. Nitekim T. C. Sağlık Bakanlığı tarafından 17 Şubat 2005 tarih ve 25730 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik", toplam jerm ifadesini kullanmaktadır.

Bu mikroorganizmanın tespiti için, laboratuvarımızda metod olarak suda yaşayan ve kültürü yapılabilen mikroorganizmaların, 36°C ve 22°C’de aerobik inkübasyondan sonra agar besiyerinde oluşan kolonilerinin sayılmasına dair bir metod olan TS EN ISO 6222/Ocak 2002 kullanılmaktadır.

  • Enterokoklar

Fekal streptokok olarak da bilinen bu grup, hijyen indeksi olarak gıda maddeleri ve sularda aranır yada sayılır. E. coli ve diğer fekal koliformlara oranla çevresel faktörlere daha dirençli oldukları için özellikle su örneklerinde fekal kontaminasyonun belirlenmesinde önemlidir. Deniz ve tatlı su örneklerinde enterokoklar en önemli bakteriyel indikatör olarak analiz edilirler. Enterokoklar gram pozitif, ovoid kok formunda, birkaç istisnai dışında hareketsiz, fakültatif anaerob, genellikle diplokok veya kısa zincir görünümündedirler. Bu mikroorganizmanın tespiti için, laboratuvarımızda metod olarak ’’TS EN ISO 7899-2 Nisan 2002 suda bulunan enterokoklarının membran süzme yöntemi’’ ile tespiti ve sayımını kapsar.

  • Pseudomonas Aeruginosa

Gram negatif, çubuk şeklinde bakterilerdir. Genellikle 30-37°C’lerde ürerler. Doğada yaygın olarak bulunabilen bir bakteri olduğu için, organik maddeler ve sularda uzun süre canlı kalabilirler. Bu bakteri, insan vücudunda iltihaplı yaralara neden olur. Bu nedenle özellikle yüzme havuzları ve rekreasyon amaçlı sularda bulunmasına izin verilmez. Bu mikroorganizmanın tespiti için, laboratuvarımızda metod olarak "ISO 16266:2006 Sularda Pseudomonas aeruginosa Membran Süzme Yöntemi" kullanılmaktadır.